• SY CP 5V/2.4A Charger

SY CP 5V/2.4A Charger

型號 : SY CP 5V/2.4A Charger

輸入電壓範圍:從9VDC到24VDC. 
DC 輸入電流
   1.7A max. @ 9Vdc input & Full load/滿載
   2.4A max. @ 9Vdc input 
效率(額定輸入) 在9VDC輸入,典型效率75%
重量   14.5 g.
尺寸  : 27mm X27mm X59.5mm (L* W * H ).
額定負載  :   2.5A
輸出電壓範圍  :4.75-5.25V 
紋波與噪聲   : <250mVp-p
安規建議依客戶名稱認證


輸入電壓範圍:從9VDC到24VDC. 
DC 輸入電流
   1.7A max. @ 9Vdc input & Full load/滿載
   2.4A max. @ 9Vdc input 
效率(額定輸入) 在9VDC輸入,典型效率75%
重量   14.5 g.
尺寸  : 27mm X27mm X59.5mm (L* W * H ).
額定負載  :   2.5A
輸出電壓範圍  :4.75-5.25V 
紋波與噪聲   : <250mVp-p
安規建議依客戶名稱認證

輸入電壓範圍:從9VDC到24VDC. 
DC 輸入電流
   1.7A max. @ 9Vdc input & Full load/滿載
   2.4A max. @ 9Vdc input 
效率(額定輸入) 在9VDC輸入,典型效率75%
重量   14.5 g.
尺寸  : 27mm X27mm X59.5mm (L* W * H ).
額定負載  :   2.5A
輸出電壓範圍  :4.75-5.25V 
紋波與噪聲   : <250mVp-p
安規建議依客戶名稱認證

相關產品

SY VC12-1 5V/2A Charger

SY VC12-1 5V/2A Charger

SY VC12-2 5V/2A槍型車充

SY VC12-2 5V/2A槍型車充

© 2022 聲億科技股份有限公司 All rights reserved.